2D / 3D Animacija

Sa posebnim zadovoljstvom radimo na postprodukciji video materijala bez obzira da li su u pitanju TV reklame ili promotivni filmovi. U saradnji sa partnerima (& Studio i AVP Vila) moguća je realizacija raznih promotivnih filmova, TV spotova i drugih oblika audio/video produkcije i to od planiranja, izrade scenarija, snimanja, postprodukcije sve do gotovog proizvoda.

Izrada 2D ili 3D animacije je poseban izazov tako da svakom projektu posvećujemo posebnu pažnju pa realizaciju sprovodimo sa velikim entuzijazmom.


....................
Želim da mi pošaljete ponudu za izradu 2D/3D animacije ili obradu video materijala!