Devet mogućih grešaka prilikom dizajniranja logotipa

Dizajneri često imaju muke prilikom izrade logotipa i može se lako desiti da naprave neku od sledećih grešaka:

9mistakesImage: speckyboy.com

  1. Pristupe izradi i dizajniranju logotipa bez jasnih smernica od strane klijenta
  2. Dizajnersko rešenje izrađuju po svom ukusu a ne potrebama klijenta
  3. Nedovoljno istraže specifičnosti i jedinstvenost proizvoda ili usluge klijenta
  4. Pristupa se izradi bez adekvatne analize konkurencije
  5. Pristupa se izradi bez istraživanja tržišta
  6. Ne vodi se računa o eksploataciji logotipa u smislu dalje reprodukcije
  7. Klijentu se daje na uvid previše verzija
  8. Logotip se izrađuje korišćenjem lako dostupnih "šarenih" efekata
  9. Dizajnirani logotip nije moguće objasniti

Detaljnije o svakoj od gore navedenih grešaka pročitajte ovde!