Godišnji odmor

Proteklih nekoliko meseci bili su veoma uzbudljivi o čemu svedoče dole prikazani radovi. Iako su svi iz domena dizajna i pripreme za štampu i dalje je primetan rast zahteva za realizacijom internet prezentacija, ažuriranje postojećih i analitika posećenosti koja je od presudnog značaja za dalji razvoj online marketinga.


Reference-listu izrađenih internet prezentacija možete pogledati na stranici WEB dizajn i razvoj na kojoj se možete detaljnije informisati o problematici izrade "sajtova".